Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj 21 Mars-21 Prill 2024

Trajnim Online per Profesionistet e Mjekesise

Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin  e saj”

(21 Mars – 21 Prill 2024)

Ky aktivitet organizohet nga Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor Santa Maria” nepermjet Portalit Mjekesor omi.al

(Online Medical Information)

Qellimi i aktivitetit

Qellimi i ketij aktiviteti eshte informimi i farmacisteve per zhvillimet me te reja ne fushen e sigurise se pacientit dhe identifikimin e nderhyrjeve te suksesshme ne rritjen e sigurise se pacientit.

Objektivat e aktivitetit

Objektiva të lidhur me njohuritë e profesionistëve:

Njohurite e farmacisteve duhen shtuar ne manaxhimin sa me te mire te profilit te sigurise te pacienteve. Nje farmacist i mireinformuar ndihmon ne rritjen e cilesise se shendetit te pacienteve.

Objektiva të lidhur me aftësitë e profesionistëve:

Per te qene ne nivelin e duhur bashkekohor te trajtimit dhe te perkujdesjes te pacienteve, ne ofrimin e nje sherbimi cilesor shendetesor dhe edukim per pacientin per nje siguri maksimale ndaj terapise farmakologjike dhe ulje te incidences se efekteve anesore.

Objektiva të lidhur me qëndrimet e profesionistëve:

Ky trajnim ka per qellim perfshirjen e gjithe farmacisteve per nje edukim dhe informim me te plote me qellim permiresimin e sigurise te pacienteve por gjithashtu edhe per nje informim persa i perket identifikimit te faktoreve qe cojne ne rritje te ADR-ve dhe edukim per nderhyrje te suksesshme terapeutike.

Kategoria kryesore e profesionistëve pjesëmarrës në aktivitet, për të cilët është përgatitur aktiviteti:

Farmaciste

Ne menyre qe profesionistet te perfitojne kreditet duhet qe te plotesojne nje test.

Testi eshte i perbere nga 19 pyetje. Pyetjet jane ne forme quizi ku pergjigjja e sakte eshte vetem 1.

Per te perfituar kreditet ju duhet te merrni 70 % e siper te testit. Testi do behet i aksesueshem nga pjesemarresit ne datat e trajnimit

(21 Mars – 21 Prill 2024)

Pagesa e trajnimit eshte 3300 leke dhe behet ne banke nese merret me shume se 70 % e testit.

Ju lutem merrni kohen e duhur per studimin e materialit dhe plotesimin e testit.

Suksese dhe pune te mbare!

Qendra e Trajnimit Santa Maria nuk ka asnje lidhje financiare me asnje pale te interesit komercial.

Ne trajnim nuk eshte perdorur asnje material me qellim promovues apo per reklamim.

KY AKTIVITET ESHTE AKREDITUAR NGA ASCKSHSH DHE I JANE NJOHUR 11 KREDITE.

3 Thoughts on “Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj 21 Mars-21 Prill 2024”

Leave a Reply