Testi i vleresimit te Trajnimit “Suplementet ushqimore/bimore, perdorimi i sigurte i tyre dhe nderveprimet me barnat” 30 Korrik- 30 Gusht 2020

Ju lutem vleresoni cilesine e ketij trajnimi duke ju pergjigjur pyetesorit te meposhtem me nje sistem vleresimi nga 5 te 1. 5)  Shume i mire 4)  i mire 3)  i pranueshem 2)  i keq 1)  Shume i keq

Ju duhet te regjistroheni ne event per te kryer kete test.