Testi i vleresimit te aktivitetit ” Praktika e vete-kujdesit dhe vete-mjekimit. Roli i profesionistit te shendetit.” 14 Shkurt-14 Mars 2022

Ju lutem vleresoni cilesine e ketij trajnimi duke ju pergjigjur pyetesorit te meposhtem me nje sistem vleresimi nga 5 te 1. 5)  Shume i mire 4)  i mire 3)  i pranueshem 2)  i keq 1)  Shume i keq  

Ju duhet te regjistroheni ne event per te kryer kete test.