Testi i vleresimit te aktivitetit- Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I- Date 03 Qershor- 03 Korrik 2022

Ju lutem vleresoni cilesine e ketij trajnimi duke ju pergjigjur pyetesorit te meposhtem me nje sistem vleresimi nga 5 te 1. 5)  Shume i mire 4)  i mire 3)  i pranueshem 2)  i keq 1)  Shume i keq

Ju duhet te regjistroheni ne event per te kryer kete test.