Testi i vleresimit te aktivitetit -Mjekimi i insuficiencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit: një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II date 17 Mars-17 Prill 2024

Ju lutem vleresoni cilesine e ketij trajnimi duke ju pergjigjur pyetesorit te meposhtem me nje sistem vleresimi nga 5 te 1. 5)  Shume i mire 4)  i mire 3)  i pranueshem 2)  i keq 1)  Shume i keq

Ju duhet te regjistroheni ne event per te kryer kete test.