Qendra e Trajnimit Santa Maria,  qe nga data 1 Nentor 2018 , ne te gjitha certifikatat e marra ne trajnimet tona te metejshme do kete te dyja logot e perfshira, ate te shoqates si dhe logon e Federates Nderkombetare te Diabetit ( IDF) si pjese e te drejtes sone te dhene nga IDF per te perdorur logon e tyre.

Ju faleminderit !

Leave a Reply